HONEY, UMUWI KA NA

(Eme)nded

📚❤️‍🔥🎧

Noong unang panahon…

mayroong isang mahiwagang lugar na maaari mong bisitahin kahit kailan mo gusto.

Ngunit kung mayroon kang internet. 🤷🏾‍♀️

Isang lugar na puno ng mga salita, tunog, at mga larawan na nagpapa-blush, nagpapatawa, sumisigaw at patuloy na nag-i-scroll hanggang sa sumakit ang iyong mga hinlalaki sa sobrang f*cking mabuti

Ah…Wag na nga. Nandito ka na.

Emended Emended Emended Emended Emended Emended